Twee mannen en twee vrouwen van diverse leeftijden buigen zich over een tafel vol stukken hout tijdens een workshop sieraden maken.

ArcheoHotspot helpt bij onderzoek Vikingrijn

De afgelopen maanden heeft de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht archeologisch onderzoek uitgevoerd voorafgaand aan de aanleg van de Vikingrijn in het Màximapark. Daarbij werd een kade uit de vroege middeleeuwen gevonden en tientallen mooie objecten. De oude rivierbedding bevatte ook veel kleine vondsten die ons veel kunnen vertellen over het dagelijks leven rond de havenkade. Daarom werd besloten een groot gedeelte van de grond te zeven. De archeologen kregen daarbij hulp van vrijwilligers van de ArcheoHotspot. De komende weken helpen de vrijwilligers mee bij het uitzoeken van de zakken vol klein vondstmateriaal.

Twee schepen
De vroegmiddeleeuwse kade, die bestond uit een hergebruikte bodem van een schip, werd dit voorjaar al vrij gegraven. Daarbij kwam ook nog een spant van een groot zeegaand schip tevoorschijn. Vanwege broedende steenuiltjes lag de opgraving een paar maanden stil. In september en oktober is het onderzoek voortgezet.

Een schatkamer vol vondsten
De kade werd niet alleen gebruikt voor het afmeren van schepen. Het was blijkbaar ook een goede plek om te vissen, want voor de kade vonden de archeologen maar liefst negen visfuiken! Nog nooit zijn er in Nederland uit deze periode zoveel fuiken bij elkaar gevonden. De vondst van een groot aantal ijzeren vishaakjes laat zien dat er ook met lijnen in de rivier werd gevist.

In de negende eeuw gebruikte de bewoners de rivier om hun afval kwijt te raken. Bij het opgraven van de oude bedding kwamen duizenden scherven en botten tevoorschijn. Ook werden tientallen prachtige objecten gevonden zoals messen, weefgewichten, munten, mantelspelden, sikkels, bijlen en een complete kom van brons blik. Uit de kruiwagens vol gezeefde grond kwamen benen naalden, fragmenten van kammen, stukjes barnsteen, fragmenten van glazen bekers, kralen en zelfs schubben van vissen en pitten en zaden tevoorschijn.

De opgraving gaat binnen verder
Een groot aantal zakken met het kleine vondstmateriaal is naar de ArcheoHotspot in Castellum Hoge Woerd gebracht. De komende maanden zullen de vrijwilligers al het materiaal nauwkeurig bekijken en sorteren. Het vondstmateriaal zal daarna door specialisten worden onderzocht en worden gepubliceerd in een archeologisch rapport van gemeente Utrecht.

Ben je nieuwsgierig geworden of wil je zelf ook helpen? Kom dan naar de ArcheoHotspot in Castellum Hoge Woerd geopend op: woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 12:00-16:00 uur.

Kijk hier de RTV uitzending terug met een verslag van de vrijwilligers van de ArcheoHotspot.