Flumenzaal

De flumenzaal (het Latijnse flumen betekent ‘rivier’) wordt voorlopig gebruikt voor tijdelijke projecten. Op termijn is het de bedoeling om hier een houtkamer in te richten. Aan de hand van verrassende vondsten zal dan het verhaal worden verteld over hout als archeologische informatiebron. De focus zal liggen op de bouwcampagnes van het Romeinse leger langs de grens (limes) in de Rijndelta. Tot die tijd tonen twee tijdvensters een 3D-reconstructie van de gebouwen binnen de wallen van het Romeinse castellum kort na het jaar 100, toen het nog grotendeels in hout en leem gebouwd was.