3000 jaar wonen en werken

Mens en landschap door de eeuwen

Weinig plekken in Nederland zijn zo intensief door archeologen onderzocht als het gebied ten westen van Utrecht. Dit heeft een verrassend beeld opgeleverd van ‘3000 jaar wonen en werken’ in het hart van ons land. De expositie belicht de meest markante momenten en vondsten uit dat verhaal. Rode draad door de expositie is de steeds intensievere benutting door de mens van zijn omgeving.

Eerst maak je kennis met de basistechnieken van de archeologie. Daarmee gewapend daal je af in het verleden via de ‘tijdlijn’.

Deze plaatst de kleinere en grotere gebeurtenissen in Leidsche Rijn, Nederland en Europa naast elkaar. Een adembenemende 360° film toont vervolgens de hele ontwikkeling van het gebied vanaf de Bronstijd tot heden. Daarna worden de hoofdlijnen uit de ‘levensloop van het landschap’ op zes eilanden uitgediept in een serie van presentaties. Een pronkwand van materiële cultuur door de eeuwen heen vormt het decor van dit onderdeel.