Voortgezet onderwijs

Museum Hoge Woerd biedt educatieve activiteiten aan voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Wil je op eigen gelegenheid het museum bezoeken met je klas? Neem dan vooraf contact op via museum@castellumhogewoerd.nl.

Activiteitenprogramma

Museum Hoge Woerd biedt een gevarieerd aanbod van activiteiten aan voor de brugklas van het voortgezet onderwijs. Iedere losse activiteit duurt een halfuur en per klassenbezoek kan er een keuze gemaakt worden uit 2, 3 of 4 activiteiten. De docent bepaalt zo zelf hoe lang het programma duurt: 1, 1,5 of 2 uur. De activiteiten worden begeleid door een museumdocent, maar de docenten/begeleiders van de school spelen zelf ook een actieve rol tijdens het bezoek.

Niveaus

Wij bieden de sporentochten en museumactiviteiten aan op twee verschillende niveaus.

Niveau 1: aanbevolen voor brugklas havo, vwo en gymnasium
Niveau 2: aanbevolen voor brugklas vmbo en havo

Kosten & tijdsduur

Voor elke gekozen activiteit bedraagt de prijs €35, voor een groep van max. 30 leerlingen. Bij een keuze voor 2 aaneengesloten activiteiten, bedragen de kosten €70 voor een begeleid bezoek van 1 uur. Voor €140 bieden wij een klassenbezoek van 2 á 2,5 uur (pauze inbegrepen) met 4 activiteiten achtereenvolgend.

Keuzemenu

Tijdens de aanmelding voor het klassenbezoek, maakt de docent een keuze in het aantal activiteiten en de soort activiteiten. De docent dient minimaal 2 en maximaal 4 activiteiten te kiezen. Bij 2 activiteiten, dient er minimaal 1 sporentocht (A) gekozen te worden. Kiest de docent 3 of meer activiteiten, dan moeten 2 hiervan een sporentocht zijn i.v.m. de begeleiding.

De groep wordt gesplitst: de eerste groep start met de gekozen activiteit(en) met de museumdocent, de tweede groep gaat onder begeleiding van de eigen docent/begeleider een vooraf gekozen spoor lopen met behulp van de eigen smartphones. Na een half uur wordt er gewisseld. Afhankelijk van het aantal gekozen activiteiten wordt dit herhaald.

Het bezoek kan uiteraard ook worden verlengd. Wij begrijpen dat dit wenselijk kan zijn, zeker wanneer u van verder weg komt. Onder begeleiding van de eigen docenten/begeleiders kan de rest van het museum en het omliggende terrein ontdekt worden, want er is verder nog van alles te zien en te beleven bij Castellum Hoge Woerd!

Reservering

U meldt uw klas voor een bezoek aan Museum Hoge Woerd aan via het onderstaande aanmeldformulier. Dit dient u minimaal 2 weken van tevoren ingediend te hebben.
Let op: uw aanmelding is pas definitief als u een bevestiging per mail heeft ontvangen. Wij dienen voor ieder klassenbezoek een geschikte museumdocent voor de gewenste datum en het tijdstip te regelen.

Voor meer informatie of om deze informatie eenvoudig te kunnen delen met collega’s, verwijzen wij u graag naar onze digitale brochure.

Let op: Uw reservering is pas definitief als u een bevestiging per mail heeft ontvangen.

A. Sporentochten

Voor de sporentochten hebben de leerlingen een opgeladen smartphone nodig. Na een Instructie van de museumdocent kunnen de leerlingen zelf op pad. De eigen docenten/begeleiders ondersteunen de leerlingen tijdens deze activiteit. Er zijn vier verschillende sporen beschikbaar, allen beschikbaar op zowel niveau 1 als niveau 2.

Spoor 1 – Het schip De meern 1 en de inventaris

Binnen dit spoor staat het pronkstuk van het museum, De Meern 1, centraal. Het schip is in 1997 gevonden in de wijk de Balije. In en om het schip is een grote inventaris gevonden. De schipper was mogelijk een klusjesman die met zijn scheepsmaatje de rivier de Rijn heeft bevaren. Vermoedelijk bezorgden zij vrachten en pleegden zij onderhoud aan bouwwerken langs de Limes (de Romeinse grens). De opdrachten van dit spoor zijn ontwikkeld rondom dit onderwerp.

Spoor 2 – museuMschatten

Dit spoor neemt de leerlingen mee door het museumdeel ‘3000 jaar wonen en werken’. De route start bij het zogeheten archeologie-eiland en leidt de leerlingen langs een tijdlijn, waarbij de prehistorie, de Romeinse Tijd, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd aan bod komen. De leerlingen bekijken de topvondsten en beantwoorden de bijbehorende opdrachten. De opdrachten hebben voornamelijk betrekking op het Romeinse Rijk.

Spoor 3 – Het dagelijks leven van de Romeinen

In dit spoor komen vele onderwerpen aan bod die betrekking hebben op het dagelijks leven van de Romeinen. Zowel soldaten als burgers hadden zo hun eigen gewoonten en gebruiken. De tocht loopt van het museumgedeelte naar de stallen van Steede Hoge Woerd, waar zich ook een expositie-onderdeel bevindt.

Spoor 4 – Het castelluM

Dit spoor loopt over het binnenterrein naar de mijlpaal (obelisk) net buiten het Castellum en vervolgens via de omwalling door alle gangen van de torenkamers. De voornaamste onderwerpen bij dit spoor zijn: de rivier de Rijn, de Vicus (het kampdorp), de akkers en het badhuis.

B. Rondleiding schip en inventaris

Een korte rondleiding van een half uur langs het schip en zijn inventaris, verzorgd door de museumdocent. Hoe is het schip De Meern 1 eigenlijk in het Castellum terechtgekomen? Wie heeft het schip bevaren en wat vertelt de inventaris ons die in en om het schip gevonden is? Er is voor de leerlingen voldoende ruimte om vragen te stellen.

C. Vondstenonderzoek

Na een korte inleiding over de betekenis van archeologie in onze samenleving gaan de leerlingen, alleen of in tweetallen, een vondst onderzoeken. Er wordt gewerkt met (replica’s van) echte vondsten. Met behulp van een archeologische vondstkaart met onderzoeksvragen onderzoeken de leerlingen de vondst grondig. Bij de nabespreking worden de omschrijvingen van de vondsten voorgelezen, de leerlingen herkennen als het goed is hun “eigen” onderzochte vondst. Deze activiteit wordt begeleid door een museumdocent.

D. Vlaggenseinspel

De Griekse schrijver en historicus Plybius (200-118 voor Chr.) bedacht een manier om tekens over te seinen. De Romeinen namen dit systeem over en gebruikten het om informatie aan elkaar door te seinen. De leerlingen gaan dit zelf ook doen. Voor deze activiteit wordt de groep gesplitst. Met verschillende gekleurde vlaggen en een lettercode-kaart seinen ze een Latijns (spreek)woord naar de andere groep. Wanneer het woord goed wordt doorgeseind en de betekenis besproken is, wisselen de twee groepen van rol.

N.B. Dit is een buitenactiviteit. Bij slecht weer wordt een alternatief aangeboden.

E. molaspel competitie

Het Molaspel, ook wel bekend als het Molenspel, wordt al duizenden jaren gespeeld. Ook bij de Romeinen was het spel al erg populair. Spelborden werden in het plaveisel of op stukken dakpan gekrast. Als speelstenen werden benen schijfjes, glasdruppels, brokjes aardewerk of kiezelsteentjes gebruikt. De leerlingen gaan in koppels de strijd aan met hun klasgenoten in de vorm van een Molaspel competitie. Er kan maar een koppel de winnaar zijn!

Klassenbezoek VO

Reserveer uw klassenbezoek

Via het onderstaande aanmeldformulier kunt u een of meerdere schoolklassen aanmelden voor een klassenbezoek aan Museum Hoge Woerd. Let op! Op maandag is het museum gesloten, ook voor schoolklassen. Komt u met meerdere klassen, plan dan indien mogelijk twee (of meer) klassen na elkaar op dezelfde dag.
Sporentochten niveau 1 *
Bij een totaal van 2 activiteiten, dient er minimaal 1 sporentocht gekozen te worden. Bij een totaal van 3 of meer activiteiten, dienen 2 hiervan een sporentocht te zijn.
Activiteiten niveau 1 *
Sporentochten niveau 2 *
Bij een totaal van 2 activiteiten, dient er minimaal 1 sporentocht gekozen te worden. Bij een totaal van 3 of meer activiteiten, dienen 2 hiervan een sporentocht te zijn.
Activiteiten niveau 2 *
Plan als het kan 2 schoolklassen op een dag
Tijdstip *
Zijn er bijzonderheden in de groep met betrekking tot niveau, interesse en/of fysieke belemmeringen?

Uw gegevens

Betalingsinformatie

Captcha