Toegang en toezicht

Mede door de inzet van vele vrijwilligers is Museum Hoge Woerd in staat om het bezoek aan de vaste exposities gratis aan te bieden. Daarmee draagt het museum bij aan de missie van Castellum Hoge Woerd om een plek te zijn waarin je eindeloos en onbelemmerd kunt ontdekken. Donaties zijn een belangrijke steun om dit ook op langere termijn mogelijk te maken.

Kinderen en toezicht
Om de persoonlijke beleving te ondersteunen, kent het museum veel applicaties en installaties die een interactieve of hands-on ervaring bieden. Dit geldt in het bijzonder voor de expositie ‘3000 jaar wonen en werken’. Voor dit onderdeel geldt dan ook dat (buiten geregelde educatieve activiteiten) kinderen tot en met 16 jaar alleen toegang hebben onder begeleiding van een volwassene. Ook voor het onderdeel ‘Vensters op het fort’ geldt dat volwassen toezicht op jeugdigen gewenst is. Museum Hoge Woerd kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onverantwoord gedrag op de wallen van het fort.

Groepsbezoek
Museum Hoge Woerd verzorgt jaarlijks vele honderden rondleidingen en schoolbezoeken. Om elke groep de kans te bieden op een volwaardige beleving of rondleiding, vragen wij om gezelschappen groter dan 15 personen altijd vooraf aan te melden via museum@castellumhogewoerd.nl. Voor groepsrondleidingen en schoolbezoeken vraagt het museum een bescheiden vergoeding, waarmee de onkosten voor de inzet van rondleiders c.q. begeleiders en verbruiksmaterialen worden gedekt.