Openingstijden en toegang

Het museum is gratis toegankelijk.

Museum Hoge Woerd is iedere dinsdag t/m zondag van 10:00 tot 17:00 uur geopend. De toegang tot het museum is gratis, hoewel we onze bezoekers vriendelijk verzoeken zich voor het bezoek te melden bij de balie.

Openingstijden
Het museum is iedere dinsdag t/m zondag van 10:00 tot 17:00 uur geopend. 

Feestdagen
Op Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag is het museum gesloten. Op Oudejaarsdag is het museum tot 15:30 uur geopend.

Toegankelijkheid
Castellum Hoge Woerd is grotendeels toegankelijk voor mensen met een beperking, waaronder mensen in een rolstoel. Er zijn gereserveerde parkeerplaatsen en toiletten voor personen met een handicap aanwezig in het gebouw.

Groepsbezoek
Museum Hoge Woerd verzorgt jaarlijks vele rondleidingen en schoolbezoeken. Om elke groep de kans te bieden op een volwaardige beleving of rondleiding, vragen wij om gezelschappen groter dan 15 personen altijd vooraf aan te melden via museum@castellumhogewoerd.nl. Voor groepsrondleidingen en schoolbezoeken vraagt het museum een bescheiden vergoeding, waarmee de onkosten voor de inzet van rondleiders c.q. begeleiders en verbruiksmaterialen worden gedekt.

Contact & openingstijden

Telefoon balie: 030 – 286 00 84 (bereikbaar tijdens openingstijden)

E-mail balie: balie@castellumhogewoerd.nl

E-mail algemeen: museum@castellumhogewoerd.nl

Donatie
Mede door de inzet van vele vrijwilligers is Museum Hoge Woerd in staat om het bezoek aan de vaste exposities gratis aan te bieden. Daarmee draagt het museum bij aan de missie van Castellum Hoge Woerd om een plek te zijn waar je eindeloos en onbelemmerd kunt ontdekken. Donaties zijn een belangrijke steun om dit ook op langere termijn mogelijk te maken. Al met een kleine vrijwillige bijdrage draag je actief bij aan de instandhouding van deze unieke cultuurschat alsook van de andere expositieonderdelen. Bij de balie van het castellum kun je eenvoudig een vrijwillige bijdrage aan het museum geven of doneer online via de pagina Steun het museum.

Kinderen en toezicht
Om de persoonlijke beleving te ondersteunen, kent het museum veel applicaties en installaties die een interactieve of hands-on ervaring bieden. Dit geldt in het bijzonder voor de expositie ‘3000 jaar wonen en werken’. Voor dit onderdeel geldt dan ook dat (buiten geregelde educatieve activiteiten) kinderen t/m 16 jaar alleen toegang hebben onder begeleiding van een volwassene. Ook voor het onderdeel ‘Vensters op het fort’ geldt dat volwassenetoezicht op de jeugd gewenst is. Museum Hoge Woerd kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onverantwoord gedrag op de wallen van het fort.

Honden
Honden zijn alleen welkom op het binnenterrein en in het CastellumCafé, met uitzondering van hulphonden. Honden dienen aangelijnd te zijn en te worden begeleid door een volwassene.