Partners van het museuM

Museum Hoge Woerd werkt nauw samen met de volgende organisaties die actief zijn op het gebied van erfgoed en publieksbereik:

Afdeling Erfgoed gemeente Utrecht
Het beheer van Museum Hoge Woerd valt onder de verantwoordelijkheid van Afdeling Erfgoed. Deze gemeentelijke afdeling draagt zorg voor de administratie van het onroerend erfgoed en adviseurs van Erfgoed zijn vaak nauw betrokken bij bouwprocessen en ruimtelijke ontwikkelingen. Ook beheert Erfgoed het gemeentelijk archeologisch en bouwhistorisch depot, waarvan ook tienduizenden vondsten uit Leidsche Rijn onderdeel uitmaken. Erfgoed Utrecht heeft het grootste deel van deze opgravingen zelf uitgevoerd. De medewerkers hebben daardoor veel kennis over het gebied, inclusief de Romeinse grens (limes) en dragen regelmatig actief bij aan de programmering van het museum.

Logo van de Gemeente Utrecht. Het logo bevat het stadsschild met twee leeuwen aan weerszijden, de naam Gemeente Utrecht en een geel accent.

Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn
Het gebied ten westen van Utrecht is rijk aan archeologische vondsten, middeleeuwse archiefbronnen en bewaarde monumenten. Om de kennis daarvan te verdiepen en verbreden, werd in 1981 de Historische Vereniging Vleuten, de Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn opgericht. De vereniging brengt een archeologisch tijdschrift uit, beheert het documentatiecentrum in Vleuten en organiseert cursussen, lezingen en excursies. De vereniging is in het bijzonder actief op het vlak van onderwijs en educatie. Diverse leden zijn daarom betrokken bij rondleidingen, educatieve activiteiten en ontwikkelingen in Museum Hoge Woerd.

Logo van de historische vereniging uit de regio Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn.

Pax Romana
Deze levende geschiedenisvereniging heeft zich gespecialiseerd in de interactieve verbeeldingen (Engels: reenactment) van soldaten en burgers zoals deze in Romeins Nederland geleefd kunnen hebben in de eerste eeuw na Christus. De uitrustings-stukken, gereedschappen en materialen zijn zoveel mogelijk zelf gemaakt op basis van authentieke bronnen. Pax Romana verzorgt regelmatig optredens in musea, op scholen, bij opgravingen en op historische plekken, waarbij publieksparticipatie centraal staat. Pax Romana is regelmatig te zien in Castellum Hoge Woerd, zowel in het kader van eigen oefeningen en experimenten als tijdens evenementen.

Logo van Pax Romana, een Nederlandse levende geschiedenisvereniging die Romeinse soldaten en burgers uitbeeldt.

Stichting Romeinse Limes Nederland
Het Nederlandse deel van de Romeinse grens (limes) is in 2011 door het kabinet voorgedragen voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Sinds de oprichting in 2013 zet de Stichting Romeinse Limes Nederland zich in voor het breed toegankelijk maken van informatie over de geschiedenis en erfgoedwaarden van de limes in ons land. De Stichting streeft naar een grotere bekendheid bij het publiek om zo het draagvlak van deze nominatie te vergroten. Dit doet zij door campagnes, projecten en activiteiten te organiseren om Nederlanders zo kennis te laten maken met deze belangrijke periode uit onze geschiedenis.

Museum Hoge Woerd is gerealiseerd met steun van:

ANWB
Bankgiro Loterij
BPD
BPD Cultuurfonds
Fentener van Vlissingen Fonds
kfHeinfonds
Mondriaan
NWE Investing in Opportunities
Prins Bernhard Cultuurfonds
VSB Fonds
Zabawas