Partners van het museuM

Museum Hoge Woerd werkt nauw samen met de volgende organisaties die actief zijn op het gebied van erfgoed en publieksbereik:

Afdeling Erfgoed gemeente Utrecht
Binnen de gemeente Utrecht draagt de Afdeling Erfgoed zorg voor de administratieve processen rond het onroerend erfgoed zoals deze voortvloeien uit wet- en regelgeving. Adviseurs van Erfgoed zijn vaak nauw betrokken bij bouwprocessen en ruimtelijke ontwikkelingen waarbij erfgoedwaarden aan de orde zijn. De afdeling beschikt daarom over veel kennis en documentatie over de historisch-ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Ook beheert Erfgoed het gemeentelijk archeologisch en bouwhistorisch depot. Onderdeel daarvan zijn de tienduizenden vondsten die twee decennia van archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn hebben opgeleverd. Erfgoed Utrecht heeft het grootste deel van deze opgravingen zelf uitgevoerd. De betrokken medewerkers weten daardoor veel over de archeologie van het gebied, waaronder natuurlijk de Romeinse grens (limes). Regelmatig dragen zij actief bij aan de programmering van Museum Hoge Woerd. Het beheer van het museum valt onder de verantwoordelijkheid van de Afdeling Erfgoed.

www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/erfgoed

monumenten@utrecht.nl

Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn
Door de rijkdom van archeologische vondsten, middeleeuwse archiefbronnen en bewaarde monumenten is het gebied ten westen van Utrecht een historische goudmijn. Om de kennis daarvan te verdiepen en verbreden, werd in 1981 de Historische Vereniging Vleuten, de Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn opgericht, die inmiddels ruim 800 leden kent. Per kwartaal verschijnt het tijdschrift ‘Rond Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering’, met een gevarieerde inhoud op het gebied van archeologie, lokale geschiedenis, monumenten en genealogie. Ook beheert de vereniging een omvangrijk documentatiecentrum in de Broederschapshuisjes in Vleuten, Dorpsstraat 1. Daarnaast organiseert zij regelmatig cursussen, lezingen en excursies. De vereniging is in het bijzonder actief op het vlak van onderwijs en educatie. Diverse leden zijn betrokken bij rondleidingen en educatieactiviteiten in Museum Hoge Woerd, alsook bij het ontwikkelen van nieuwe projecten in partnership met het museum.

http://www.histvervdmh.nl/

info@histvervdmh.nl

 

Pax Romana
‘Levende geschiedenis’ (Engels: reenactment) is het werkterrein van Pax Romana. De vereniging beeldt soldaten en burgers uit zoals deze in Romeins Nederland geleefd kunnen hebben in de 1e eeuw na Chr. Pax Romana maakt zijn uitrustingsstukken, gereedschappen en materialen zoveel mogelijk zelf op basis van authentieke historische en archeologische bronnen. Deze replica’s worden door middel van ‘experimentele archeologie’ op de proef gesteld om te beoordelen of de wetenschappelijke interpretatie ervan klopt. Pax Romana verzorgt regelmatig optredens in musea, op scholen, bij opgravingen en op historische plekken. Centraal staat hierbij de actieve participatie van de bezoekers. Pax Romana is sinds jaar en dag ‘huisgezelschap’ van Museum Hoge Woerd en is regelmatig te zien in Castellum Hoge Woerd, zowel in het kader van eigen oefeningen en experimenten als tijdens publieksevenementen.

http://www.paxromana.eu/

info@paxromana.eu

Stichting Romeinse Limes Nederland
Sinds de oprichting in 2013 zet de Stichting Romeinse Limes Nederland zich in voor het breed toegankelijk maken van informatie over de geschiedenis en erfgoedwaarden van de Romeinse limes (Latijn voor ‘grens’) in ons land. Het Nederlandse deel van de limes is in 2011 door het kabinet voorgedragen voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De Stichting beoogt onder meer door een grotere bekendheid bij het publiek bij te dragen aan het draagvlak van deze nominatie. In samenwerking met partijen op het gebied van erfgoed, toerisme, media, overheid en bedrijfsleven worden campagnes, projecten en activiteiten georganiseerd. Hiermee streeft de stichting er naar Nederlanders zo breed mogelijk kennis te laten nemen van deze belangrijke episode uit onze geschiedenis.

http://www.romeinselimes.nl/

info@romeinselimes.nl