mens en dier

Tijdmachine rond een eeuwig thema

Voor dit onderdeel is het museum te gast in de stallen van Steede Hoge Woerd. Midden tussen het grote vee en de kleine huisdieren staat een interactieve installatie waarmee je op onderzoek gaat naar de relatie tussen mens en dier vanaf de prehistorie tot het heden. Dieren konden je beste vriend of je ergste vijand zijn. Mensen drukten hun status vaak uit in de dieren waarmee zij zich omringden. En natuurlijk waren dieren door de eeuwen heen ook producenten van vlees, wol, leer, melk en eieren.

In dit onderdeel staan vijf thema’s centraal: dieren als leverancier van voedsel en grondstoffen, als hulpkracht en instrument, als brenger van plagen en ander onheil, als mensenvriend of statussymbool en dieren in bijgeloof en magie. Deze kennisbank over mens en dier is voor een belangrijk deel gebaseerd op vondsten uit Leidsche Rijn.