Visualisatie van het verleden

Alles is echt…

De Hoge Woerd is een van de grotere archeologische monumenten van Nederland. In de grond ligt een wereld aan informatie opgeslagen over het leven in een garnizoensstadje aan de grens (limes) van het Romeinse rijk. Het terrein is al meer dan 50 jaar wettelijk beschermd. Toch ging het monument tot voor enkele jaren steeds weer een stukje achteruit, onder andere door bodembewerking en de aanleg van nutsleidingen. In het park van Castellum Hoge Woerd wordt het grootste deel van het monument nu duurzaam bewaard.

Tegelijkertijd maakt dit nieuwe cultuurpark het ‘garnizoensstadje onder de grond’ voor het eerst zichtbaar. Het middelpunt is natuurlijk het castellum zelf, dat precies op de plek van zijn Romeinse voorganger staat. Aan de westzijde verwijst een zone met golvende grasheuvels naar de Rijn, die hier pal langs het fort stroomde. Aan de andere zijden, zijn de uitvalswegen van het castellum teruggebracht. Hierlangs ontwikkelde zich een omvangrijk kampdorp, waar honderden ambachtslieden, handelaren, kroegbazen en vrouwen en kinderen van soldaten leefden. Aan de oostkant verwijzen de tuinen van Steede Hoge Woerd naar de bonte mengeling van erven, moestuinen, schuren, mestvaalten die je hier toen zag. Voor de noordpoort is er natuurlijk het badhuis, het ‘fitness-centrum’ en clubhuis waar men elkaar geregeld trof om nieuwtjes uit te wisselen en zaken te bespreken.